CZ   EN   PL   DE   RU   ES
 
 

Źródła ciepła

 
    Sterowanie kotłów parowych i cieplnych  
    Sterowanie stacji wymiany ciepła  
    Sterowanie klimatyzerów  
    Sterowanie kotłowni  
    Sterowanie suchych kondensacji  
   

Na podstawie wymagań klienta wdrażamy systemy sterowania kotłów gazowego i ciekłego spalania z podłączeniem do automatyki konkretnych palników, dróg wentylacyjnych i spalinowych kotła.

Realizujemy sterowanie mocy stacji wymiany ciepła, parowych czy innych, włącznie z ich systemami zabezpieczeń potrzebnych do ich bezobsługowej, a zarazem bezpiecznej pracy.
Zapewniamy sterowanie systemów klimatyzacyjnych, jak dla małych jednostek, tak też i na skalę przemysłową. Chodzi przede wszystkim o regulację cieplną i chłodzenie, oraz rekuperację i utrzymywanie dobrej jakości powietrza.

Sterowanie grupą urządzeń – systemem przeznaczonym do automatycznego transportu medium cieplnego do odbiorcy.

Sterowanie technologii suchej kondensacji zastępują obwody chłodzące z wieżami kondesacyjnymi.


 
      © MARTEK ELEKTRONIK s.r.o. 2023