CZ   EN   PL   DE   RU   ES
 

Historie

MARTEK ELEKTRONIK s.r.o. vznikla v roce 1990 transformací Výzkumného a vývojového ústavu Pozemního stavitelství v Ostravě. Zakladatelé firmy jsou zároveň bývalí pracovníci tohoto výzkumného ústavu.

Systém řízení výroby betonových směsí je produkt, který firma vyvíjí od počátku svého vzniku. V průběhu vývoje systému dochází k doplňování zákaznických trendů a technologických inovací do systému. Firma nabízí systém splňující všechny náležitosti moderního systému řízení výroby betonových a maltových směsí pro transport beton i výrobu prefabrikátů.

Od vzniku firmy se její záběr rozšířil v oblastech poptávky po ASŘ tj. odvětví řízení tepelných zdrojů, řízení technologických zařízení budov, řízení a regulace technologií čistíren odpadních vod, LPG, CNG, malých vodních elektráren, vodních hospodářství a úpraven vod. Úspěšná realizace ASŘ začíná v důsledném pochopení technologie, včetně znalosti všech fyzikálních či chemických dějů. Po zvládnutí tohoto kroku dochází k vlastnímu návrhu systému řízení a regulace, který v sobě zahrnuje návrh snímačů elektrických a neelektrických veličin, návrh vlastního řídicího systému, akčních orgánů a silnoproudých prvků.

 
© MARTEK ELEKTRONIK s.r.o. 2023