CZ   EN   PL   DE   RU   ES
 

Historia

MARTEK ELEKTRONIK s.r.o. powstała w roku 1990 poprzez transformację Instytutu badań i rozwoju budownictwa komunikacji w Ostrawie. Założycielami firmy są byli pracownicy ww. Instytutu.

System sterowania produkcji mas betonowych jest produktem, który firma rozwija od początku swego istnienia. W trakcie rozwoju systemu dochodzi do wzbogacania go o trendy klientów i innowacje technologiczne. Firma nasza oferuje system spełniający wszystkie warunki nowoczesnego sterowania produkcji mas betonowych i malt do betonu towarowego, a także do wyrobu betonu do prefabrykatów.

Od czasu powstania naszej firmy rozwinęliśmy wachlarz ofert w sferze popytu po ASS (automatycznym systemie sterowania) tzn. w problematyce sterowania źródłami ciepła, sterowania technologicznych wyposażeń budynków, sterowanie i regulacja technologii oczyszczalni wód ściekowych, LPG, CNG, małych elektrowni wodnych, systemów uzdatniania wód. Sukces w realizacji ASS jest uwarunkowany przez dokładne zrozumienie procesów technologicznych łącznie ze znajomością wszystkich procesów fizykalnych, czy też chemicznych zachodzących w danej technologii. Po tym kroku dochodzi do następnego, którym jest zaprojektowanie systemu sterowania i regulacji, gdzie kompleksowo pojmujemy zaprojektowanie czujników wszystkich opcji elektrycznych i nieelektrycznych, oraz projekt właściwy systemu sterowania jednostek produkcji i jednostek mocy. 

 
© MARTEK ELEKTRONIK s.r.o. 2011