CZ   EN   PL   DE   RU   ES
 
 

Tepelné zdroje

 
    Řízení parních a teplovodních kotlů  
    Řízení výměníkových stanic  
    Řízení vzduchotechnických zařízení  
    Řízení kotelen, výtopen  
    Řízení suchých kondenzací  
   

Na základě požadavku zadavatele provádíme systémy řízení plynových a kapalných kotlů s vazbou na automatiku konkrétních hořáků, řízení ventilačních a spalinových cest kotle.

Realizujeme řízení výkonu výměníkových stanic jak parních či horkovodních, včetně všech zabezpečovacích okruhů nutných pro bezobslužný bezpečný provoz.

Zajišťujeme řízení vzduchotechnických zařízení pro občanskou výstavbu a průmysl. Jedná se především o regulaci tepla a chladu, jeho rekuperaci a hlídání jakosti vzduchu.    

Řízení souboru zařízení – strojoven určených pro automatickou dopravu teplonosného média k odběratelům tepelné energie.

Řízení technologie suchých kondenzací nahrazují chladící okruhy s kondenzačními věžemi.


 
      © MARTEK ELEKTRONIK s.r.o. 2023