CZ   EN   PL   DE   RU   ES
 
 

Další systémy

 
    Neutralizační stanice  
    Turbíny  
    Další systémy  
    Zakázkový software  
    Projektová řešení  
   

Jsme schopni realizovat ve spolupráci s projektantem technologie nasazení řídicích systémů i na jiná technologická zařízení. Vlastní realizaci předchází důsledném pochopení řízené technologie, včetně znalosti všech fyzikálních či chemických dějů. Po zvládnutí tohoto kroku dochází k vlastnímu návrhu systému řízení a regulace, který v sobě zahrnuje návrh polní instrumentace, návrh vlastního řídicího systému a silnoproudých prvků.


 
      © MARTEK ELEKTRONIK s.r.o. 2023